Obowiazek informacyjny

Obowiązek informacyjny

na podstawie art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2014.1182)

Administratorem danych osobowych jest SANNORT Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Ożarowska 75, 27-600 Sandomierz
Oddział: ul. Kalinowszczyzna 24, 20-129 Lublin

Przetwarzanie danych osobowych w SANNORT Sp. z o.o.  odbywa się w następujących celach:

  • wykonywania działalności szkoleniowej, w tym wystawiania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia,
  • realizacji projektów unijnych,
  • zatrudnienia w SANNORT Sp. z o.o., świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych,
  • wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
  • drobnych spraw życia codziennego,
  • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów, prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, finansów publicznych jest obowiązkowe w pozostałym jest dobrowolne.

Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.