Ogłoszenie

Szkolenia wyjazdowe realizowane w 2016 r. 

  
PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA
– tworzenie, funkcjonowanie i przekształcanie PKZP
 11-14 październik 2016
 Hotel CARPATIA /www.hotel-carpatia.pl/
________________________________________________________
 
FUNKCJONOWANIE KOMISJI KWALIFIKACYJNYCH
w świetle obowiązujących uregulowań prawnych
listopad 2016
________________________________________________________
 
szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp
oraz pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 
18–21 październik 2016
Hotel Kazimierzówka*** w Kazimierzu Dolnym /www.kazimierzowka.pl/
________________________________________________________
 
szkolenie doskonalące w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla
społecznych inspektorów pracy oraz członków komisji bhp
 18–21 październik 2016
 Hotel Kazimierzówka*** w Kazimierzu Dolnym /www.kazimierzowka.pl/
________________________________________________________
 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – najnowsze zmiany i orzecznictwo na 2016 r.
 listopad 2016